Nejlepší řešení pro diagnostiku karet
 • Rychlé odeslání a
  Dodání
 • Nejvyšší kvalita
  Standard & Safety
 • Spokojenost 100%
  Garantovaná
 • Nejlepší hodnota pro
  tvoje peníze
 • Skvělý zákazník
  Servis

Ochrana osobních údajů

Společnost Carscanners Skupina společně se svými dceřinými společnostmi shromažďuje, ukládá a používá vaše osobní údaje jako správce osobních údajů v souvislosti s a za účelem poskytnutí:
A. pro statistické účely za účelem zlepšení nabízených služeb;
b. pokud souhlasíte, za účelem zasílání informací e-mailem v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Veškerý software nabízený společností Carscanners Skupina je vypořádána podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a pomocí nebo přístupem ke službě, pro kterou je poskytován váš souhlas se zpracováním, používáním a zveřejněním vašich osobních údajů. Neinstalujte a nepoužívejte software nabízený společností Carscanners Skupina. pokud nesouhlasíte s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Společnost Carscanners Skupina si vyhrazuje právo na změnu těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud budete software nadále používat Carscanners Skupina, znamenalo by to, že souhlasíte s podmínkami této zásady ochrany osobních údajů.

1. Sběr dat
Mezi data zpracovaná naší společností patří mimo jiné následující: e-mailová adresa, ID zařízení, IP adresa.
Carscanners Skupina může doplnit vaše údaje o údaje získané od třetích osob v souvislosti s demografickými průzkumy, reklamou, tržním a jinými analýzami a službami.

2. Zobrazení v reklamách
Carscanners Skupina si vyhrazuje právo používat a zveřejňovat shromážděné neosobní údaje pro účely reklamy svých partnerů nebo subdodavatelů.

3. Analýza
Carscanners Skupina používá vaše osobní informace k provádění analýz pro vlastní účely ak provádění analýz poskytnutých třetími stranami. Tyto informace používáme k podpoře obchodních analýz a operací, k vývoji nových produktů, ke zlepšení stávajících produktů, k přizpůsobení obsahu, pro účely reklamy a pro účely doporučení.

4. Zveřejňování a přenos osobních údajů
Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám, včetně třetích osob mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor v souladu s platnými právními předpisy a současnými zásadami ochrany osobních údajů.
Carscanners Skupina může použít třetí strany ke shromažďování a zpracování osobních údajů jménem společnosti Carscanners Skupina a podle pokynů poskytnutých Carscanners Skupina. Carscanners Skupina neodpovídá za jednání nebo nečinnost těchto třetích osob, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

5. Ukládání dat a přesnost informací
Carscanners Skupina si vyhrazuje právo ukládat shromážděná data po dobu, než jsou splněny cíle těchto údajů, jak jsou popsány v tomto prohlášení, ledaže zákon vyžaduje delší dobu skladování nebo povolení. Po uplynutí této lhůty Carscanners Skupina odstraní všechny poskytnuté údaje v rozumných termínech. Carscanners Skupina nekontroluje správnost zadaných údajů.
Vezměte prosím na vědomí, že některá data mohou být uložena po delší dobu, pokud to bude považováno za nezbytné pro účely řešení sporů v souladu s technickými a právními požadavky a omezeními spojenými s bezpečností, integritou a fungováním softwaru.

6. Podmínky třetích osob
Vezměte prosím na vědomí, že váš přístup a používání softwaru poskytovaného společností Carscanners Skupina může zahrnovat spojení se službami poskytovanými třetími osobami. Tyto služby jsou vypořádány v souladu s podmínkami těchto třetích osob a podléhají zvláštní dohodě mezi vámi a příslušnou třetí osobou poskytující služby. Carscanners Skupina nezodpovídá za použití vašich osobních údajů těmito třetími osobami.
Carscanners Skupina může sdělit vaše osobní údaje třetím osobám v souvislosti s fúzí, začleněním, restrukturalizací, prodejem aktiv nebo jinými korporativními změnami, přičemž během těchto procesů Carscanners Skupina podléhá hloubkové kontrole pod podmínkou, že taková politika důvěrnosti nadále upravuje přístup k osobním údajům.

7. Záruky
Carscanners Skupina splňuje přijaté normy daného odvětví a uplatňuje přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti, integrity a důvěrnosti informací poskytnutých Carscanners Skupina

Chcete zůstat informováni?

Přihlaste se k odběru novinek, aktualizací a nabídek.

© Copyright 2018 Carscanners. Všechna práva vyhrazena.