Nejlepší řešení pro diagnostiku karet
 • Rychlé odeslání a
  Dodání
 • Nejvyšší kvalita
  Standard & Safety
 • Spokojenost 100%
  Garantovaná
 • Nejlepší hodnota pro
  tvoje peníze
 • Skvělý zákazník
  Servis

Všeobecné obchodní podmínky

  1. Sběr dat

Mezi data zpracovaná naší společností patří mimo jiné následující: e-mailová adresa, ID zařízení, IP adresa.

Carscanners skupina může doplnit vaše údaje o údaje získané od třetích osob v souvislosti s demografickými průzkumy, reklamou, trhem a dalšími analýzami a službami.

 1. Zobrazit v reklamách

Carscanners Skupina si vyhrazuje právo používat a zveřejňovat shromážděné neosobní údaje pro účely reklamy svých partnerů nebo subdodavatelů.

 1. Analýza

Carscanners Skupina používá vaše osobní informace k provádění analýz pro vlastní účely ak provádění analýz poskytnutých třetími stranami. Tyto informace používáme k podpoře obchodních analýz a operací, k vývoji nových produktů, ke zlepšení stávajících produktů, k přizpůsobení obsahu, pro účely reklamy a pro účely doporučení.

 1. Zveřejňování a přenos osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám, včetně třetích osob mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor v souladu s platnými právními předpisy a současnými zásadami ochrany osobních údajů.

Carscanners Skupina může použít třetí strany ke shromažďování a zpracování osobních údajů jménem společnosti Carscanners skupiny a podle pokynů poskytnutých Carscanners skupina. Carscanners Skupina nenese odpovědnost za jednání nebo nečinnost těchto třetích osob, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

 1. Ukládání dat a přesnost informací

Carscanners Skupina si vyhrazuje právo ukládat shromážděná data po dobu, než je dosaženo účelu těchto údajů, jak je popsáno v tomto prohlášení, pokud není zákonem vyžadováno delší období skladování nebo povoleno. Po uplynutí této lhůty Carscanners skupina odstraní všechna poskytnutá data v rozumných termínech. Carscanners skupina nekontroluje správnost zadaných údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že některá data mohou být uložena po delší dobu, pokud to bude považováno za nezbytné pro účely řešení sporů v souladu s technickými a právními požadavky a omezeními spojenými s bezpečností, integritou a fungováním softwaru.

 1. Obchodní podmínky třetích osob

Vezměte prosím na vědomí, že váš přístup a používání softwaru poskytovaného společností Carscanners Skupina může zahrnovat spojení se službami poskytovanými třetími osobami. Tyto služby jsou vypořádány v souladu s podmínkami těchto třetích osob a podléhají zvláštní dohodě mezi vámi a příslušnou třetí osobou poskytující služby. Carscanners Skupina nezodpovídá za použití vašich osobních údajů těmito třetími osobami.

Carscanners skupina může sdělit vaše osobní údaje třetím osobám v souvislosti s fúzí, začleněním, restrukturalizací, prodejem aktiv nebo jinými korporativními změnami, přičemž během těchto procesů Carscanners Skupina podléhá hloubkové kontrole pod podmínkou, že taková politika důvěrnosti nadále upravuje přístup k osobním údajům.

Chcete zůstat informováni?

Přihlaste se k odběru novinek, aktualizací a nabídek.

© Copyright 2018 Carscanners. Všechna práva vyhrazena.